top of page

Personvern

Opplysninger om vår behandling av innsamlet personopplysninger om deg


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?

Bergen Beauty (Beyer Gruppen) er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysningene, som vi har
mottatt om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.
Beyer Gruppen
5183 Bergen
Org-nr.: 914502667
Telefon: 911 00 265
Mail: post@bergenbeauty.no

 

2. Formålene med og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål:
• Vi registrerer opplysninger om deg for å kunne utføre våre behandlinger. Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:
• Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfeller behandler vi også opplysninger etter å ha innhentet ditt samtykke. Dette vil du ha blitt særskilt informert om i forbindelse med at vi har innhentet samtykke.

3. Kategorier av personopplysninger

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
Alminnelige kategorier av personopplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer.

4. Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi videregir eller overlater ikke dine personopplysninger til andre.

5. Overførsel til tredjeparts mottakere, deriblant internasjonale organisasjoner

Vi overfører ikke dine personopplysninger til mottakere utenfor EU og EØS.

6. Lagring av dine personlige opplysninger

Kopi av kontaktskjema lagres på bergenbeauty.no 

7. Retten til å trekke tilbake samtykke

Vi kan behandle visse personopplysninger basert på separat samtykke fra deg. Du har til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på kontaktopplysningene som finnes under punkt 1. Hvis du velger å trekke samtykke ditt tilbake påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke og opp til tidspunktet for tilbaketrekkingen.
Hvis du tilbaketrekker ditt samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunktet. Det påvirker heller ikke behandlingen av personopplysninger som jf. pkt. 2 ovenfor behandles på annet grunnlag enn samtykke.

8. Dine rettigheter

Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter skal du kontakte oss.

Rett til å se opplysninger (innsiktsrett). Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi bruker om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til korreksjon (rettelse). Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting. I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet, før tidspunktet for vår ordinære, generelle sletting skjer.

Rett til begrensning av bruk. Du har i visse tilfeller rett til å få bruk av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få bruken begrenset, kan vi fremover kun behandle opplysningene - bortsett fra oppbevaring - med ditt  samtykke, eller med blikk på at juridiske krav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller samfunnsinteresse.

Rett til motsettelse. Du har i visse tilfeller rett til å motsette deg vår eller lovlig bruk av personopplysningene dine. Du kan også motsette deg mot bruken av dine opplysninger til direkte markedsføring.
Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, samt å få overført disse personopplysningene fra én  dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om rettighetene til de registrerte, som du finner på www.datatilsynet.no.

9. Klage til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

bottom of page